604-Short Clip

Kya Khushi mein sab chalta hai?(Madani Muzakra) 0:03:22 URDU