short clip 1127-1229

1127-Short Clip (Madani Muzakra) Maut ki Aarzoo karna kesa (M.Muzakara) (Ok Audio) 0:01:11 Bapa Without End Tail URDU 22-Jan-2016
1128-Short Clip (Madani Muzakra) Namaz aur Roza kab Farz hue (M.Muzakara) (Ok Audio) 0:00:57 Bapa Without End Tail URDU 22-Jan-2016
1129-Short Clip (Madani Muzakra) Paaltoo aur Jangli Kabootar kay Masail!! (M.Muzakara) (Ok Audio) 0:02:26 Bapa Without End Tail URDU 22-Jan-2016
1130-Short Clip (Madani Muzakra) Phoolo ki Tasveer banana kesa (M.Muzakara) (Ok Audio) 0:00:45 Bapa Without End Tail URDU 22-Jan-2016
1131-Short Clip (Madani Muzakra) Sharab Sirka me Tabdeel ho gai!! (M.Muzakara) (Ok Audio) 0:02:24 Bapa Without End Tail URDU 22-Jan-2016
1132-Short Clip (Madani Muzakra) Waqt e Wiladat Zaban par Zikrullah ka Wird jari!! (M.Muzakara) (Ok Audio) 0:00:56 Bapa Without End Tail URDU 22-Jan-2016
1133-Short Clip (Madani Muzakra) Zameen aur Aasmaan ketnay hain (M.Muzakara) (Ok Audio) 0:00:25 Bapa Without End Tail URDU 22-Jan-2016
1134-Short Clip (Madani Muzakra) A'araas me kia milta hai (M..Muzakara) (Ok Audio) 0:01:02 Bapa Without End Tail URDU 23-Jan-2016
1135-Short Clip (Madani Muzakra) Allah تعالیٰ ko Arsh wala kehna kesa (M..Muzakara) (Ok Audio) 0:00:41 Bapa Without End Tail URDU 23-Jan-2016
1136-Short Clip (Madani Muzakra) Auliya e Kiraam Madad bhi kartay hain!! (M..Muzakara) (Ok Audio) 0:02:51 Bapa Without End Tail URDU 23-Jan-2016
1137-Short Clip (Madani Muzakra) Baghair Wuzoo hi Namaz parh li!! (M..Muzakara) (Ghaus e Pak) (Ok Auido) 0:03:00 Bapa Without End Tail URDU 23-Jan-2016
1138-Short Clip (Madani Muzakra) Barakat wala pani!! (M..Muzakara) (Ok Audio) 0:01:57 Bapa Without End Tail URDU 23-Jan-2016
1139-Short Clip (Madani Muzakra) Beemari Gunaho ka Kaffara!! (M..Muzakara) (Ok Audio) 0:01:45 Bapa Without End Tail URDU 23-Jan-2016
1140-Short Clip (Madani Muzakra) Ghaus e Azam kay 5 Ilqaabaat!! (M..Muzakara) (Ghaus e Pak) (Ok Audio) 0:00:38 Bapa Without End Tail URDU 23-Jan-2016
1141-Short Clip (Madani Muzakra) Ghaus e Azam kay Walid ka Naam!! (M..Muzakara) (Ghaus e Pak) (Ok Audio) 0:00:37 Bapa Without End Tail URDU 23-Jan-2016
1142-Short Clip (Madani Muzakra) Khuwab me Nikah ka Hukum!! (M..Muzakara) (Ghaus e Pak) (Ok Audio) 0:00:43 Bapa Without End Tail URDU 23-Jan-2016
1143-Short Clip (Madani Muzakra) Kia Machhliyo ka bhi Hisab hoga (M..Muzakara) (Ok Audio) 0:01:22 Bapa Without End Tail URDU 23-Jan-2016
1144-Short Clip (Madani Muzakra) Mardana aur Zanana Chappal!! (M..Muzakara) (Ok Audio) 0:01:11 Bapa Without End Tail URDU 23-Jan-2016
1145-Short Clip (Madani Muzakra) Tashahhud me Ungli kesay Uthayen (M..Muzakara) (Ok Audio) 0:01:04 Bapa Without End Tail URDU 23-Jan-2016
1146-Short Clip (Madani Muzakra) Doran e Namaz Zalzala aaj jaye to…….. 0:00:38 Bapa Without End Tail URDU 30-Jan-2016
1147-Short Clip (Madani Muzakra) Firishto ne Jazana Uthaya!! 0:00:46 Bapa Without End Tail URDU 30-Jan-2016
1148-Short Clip (Madani Muzakra) Imam Sb par Etiraaz!! 0:01:56 Bapa Without End Tail URDU 30-Jan-2016
1149-Short Clip (Madani Muzakra) Imam Shaf'I ka Aqeeda 0:00:33 Bapa Without End Tail URDU 30-Jan-2016
1150-Short Clip (Madani Muzakra) Islami Behen ka Fatiha karna kesa 0:01:48 Bapa Without End Tail URDU 30-Jan-2016
1151-Short Clip (Madani Muzakra) Jaandaaro ki Shakl Walay khilonay 0:00:56 Bapa Without End Tail URDU 30-Jan-2016
1152-Short Clip (Madani Muzakra) Khatm e Qadiriya!! 0:01:25 Bapa Without End Tail URDU 30-Jan-2016
1153-Short Clip (Madani Muzakra) Kia Ghutti dena Saabit hai 0:01:34 Bapa Without End Tail URDU 30-Jan-2016
1154-Short Clip (Madani Muzakra) Kia Naam bhi Bhari hota hai 0:01:16 Bapa Without End Tail URDU 30-Jan-2016
1155-Short Clip (Madani Muzakra) Maa ki Ita'a'at 0:04:27 Bapa Without End Tail URDU 30-Jan-2016
1156-Short Clip (Madani Muzakra) Machhliya Salam karnay lagin!! 0:00:42 Bapa Without End Tail URDU 30-Jan-2016
1157-Short Clip (Madani Muzakra) Maut ka Zikr!! 0:00:20 Bapa Without End Tail URDU 30-Jan-2016
1158-Short Clip (Madani Muzakra) Mayyit ko Saabun se Ghusl den kesa 0:00:56 Bapa Without End Tail URDU 30-Jan-2016
1159-Short Clip (Madani Muzakra) Mazaar kay Qareeb Tadfeen karna kesa 0:01:58 Bapa Without End Tail URDU 30-Jan-2016
1160-Short Clip (Madani Muzakra) Mazaaraat Aulya par Ebadar karna kesa 0:02:36 Bapa Without End Tail URDU 30-Jan-2016
1161-Short Clip (Madani Muzakra) Me 2 Mint me Aata hon 0:01:42 Bapa Without End Tail URDU 30-Jan-2016
1162-Short Clip (Madani Muzakra) Naam Asar Andaaz hota hai!! 0:01:22 Bapa Without End Tail URDU 30-Jan-2016
1163-Short Clip (Madani Muzakra) Namaz me Dil na lagnay ki Waja!! 0:01:45 Bapa Without End Tail URDU 30-Jan-2016
1164-Short Clip (Madani Muzakra) Parcham Kushai karna kesa 0:01:22 Bapa Without End Tail URDU 30-Jan-2016
1165-Short Clip (Madani Muzakra) Peer Sb kay leye Bakra liya tha phir Bech dia!! 0:00:48 Bapa Without End Tail URDU 30-Jan-2016
1166-Short Clip (Madani Muzakra) Qayamat Walay din Kamiyab kon 0:00:30 Bapa Without End Tail URDU 30-Jan-2016
1167-Short Clip (Madani Muzakra) Quran e Pak Parhna na aata ho to 0:00:59 Bapa Without End Tail URDU 30-Jan-2016
1168-Short Clip (Madani Muzakra) Saanp Phool Ban gaye!! 0:01:58 Bapa Without End Tail URDU 30-Jan-2016
1169-Short Clip (Madani Muzakra) Salam kay Durust Alfaaz!! 0:02:27 Bapa Without End Tail URDU 30-Jan-2016
1170-Short Clip (Madani Muzakra) Sog karna kab tak jaiz hai 0:00:49 Bapa Without End Tail URDU 30-Jan-2016
1171-Short Clip (Madani Muzakra) Taaza Khajoorain Mil gain 0:01:16 Bapa Without End Tail URDU 30-Jan-2016
1172-Short Clip (Madani Muzakra) Dunya khail Tamasha hai!! (M.Muzakara) (Ok Audio) 0:01:20 Bapa Without End Tail URDU 1-Feb-2016
1173-Short Clip (Madani Muzakra) Madinay kay Kabootar!! (M.Muzakara) (Ok Audio) 0:01:58 Bapa Without End Tail URDU 1-Feb-2016
1174-Short Clip (Madani Muzakra) Mozo par Mash ka Tariqa!! (M.Muzakara) (Ok Audio) 0:01:39 Bapa Without End Tail URDU 1-Feb-2016
1175-Short Clip (Madani Muzakra) Nabi Naam Rakhna kesa (M.Muzakara) (Ok Audio) 0:00:38 Bapa Without End Tail URDU 1-Feb-2016
1176-Short Clip (Madani Muzakra) Zimmadari kay Fawaid!! (M.Muzakara) (Ok Audio) 0:02:41 Bapa Without End Tail URDU 2-Feb-2016
1177-Short Clip (Madani Muzakra) Zimmadaro se kiyon nahn banti!! (M.Muzakara) (Ok Audio) 0:03:09 Bapa Without End Tail URDU 2-Feb-2016
1178-Short Clip (Madani Muzakra) Aaqa nay Kitnay Jumuay Ada Farmaye (M.Muzakara) (Ok Audio) 0:00:32 Bapa Without End Tail URDU 5-Feb-2016
1179-Short Clip (Madani Muzakra) Jumerat kay Bhikari!! (M.Muzakara) (Ok Audio) 0:01:55 Bapa Without End Tail URDU 5-Feb-2016
1180-Short Clip (Madani Muzakra) Manhoos din!! (M.Muzakara) (Ok Audio) 0:00:54 Bapa Without End Tail URDU 5-Feb-2016
1181-Short Clip (Madani Muzakra) Mehengi Qabrain Banan kesa (M.Muzakara) (Ok Audio) 0:01:19 Bapa Without End Tail URDU 5-Feb-2016
1182-Short Clip (Madani Muzakra) Pehli Namaz e Jumua kaha Ada hui (M.Muzakara) (Ok Audio) 0:01:24 Bapa Without End Tail URDU 5-Feb-2016
1183-Short Clip (Madani Muzakra) Walidain kay Intiqal kay Bad huqooq!! (M.Muzakara) (Ok Audio) 0:00:41 Bapa Without End Tail URDU 5-Feb-2016
1184-Short Clip (Madani Muzakra) Walidain ki Qbr par Hazri ka Ajr!! (M.Muzakara) (Ok Audio) 0:01:27 Bapa Without End Tail URDU 5-Feb-2016
1185-Short Clip (Madani Muzakra) Muhabbat Zinda Rakhny Ka Anokha Andaaz (M.Muzakra) 0:03:03 Bapa Without End Tail URDU 9-Feb-2016
1186-Short Clip (Madani Muzakra) Barakat kis kay hath ma hai (M.Muzakara) (Ok Audio) 0:00:15 Bapa Without End Tail URDU 11-Feb-2016
1187-Short Clip (Madani Muzakra) Ghaus e Azam ki Dua ka Asar!! (M.Muzakara) (Ok Audio) 0:03:03 Bapa Without End Tail URDU 11-Feb-2016
1188-Short Clip (Madani Muzakra) Ghaus e Pak kay Peer e o Murshid ka Naam!! (M.Muzakara) (Ok Audio) 0:00:39 Bapa Without End Tail URDU 11-Feb-2016
1189-Short Clip (Madani Muzakra) Jan Boojh kar Namaz Qaza karanay ki Waeed!! (M.Muzakara) (Ok Audio) 0:00:25 Bapa Without End Tail URDU 11-Feb-2016
1190-Short Clip (Madani Muzakra) Masnoo'e Mazar banana kesa (M.Muzakara) (Ok Audio) 0:01:41 Bapa Without End Tail URDU 11-Feb-2016
1191-Short Clip (Madani Muzakra) Nuskha Baghdadi!! (M.Muzakara) (Ok Audio) 0:01:05 Bapa Without End Tail URDU 11-Feb-2016
1192-Short Clip (Madani Muzakra) Oontni Taiz Chalnay lagi!! (M.Muzakara) (Ok Audio) 0:00:49 Bapa Without End Tail URDU 11-Feb-2016
1193-Short Clip (Madani Muzakra) Raqam ki Theliya Khoon ban gai!! (M.Muzakara) (Ok Audio) 0:02:11 Bapa Without End Tail URDU 11-Feb-2016
1194-Short Clip (Madani Muzakra) Sans Jari ho gaya!! (M.Muzakara) (Ok Audio) 0:01:31 Bapa Without End Tail URDU 11-Feb-2016
1195-Short Clip (Madani Muzakra) Wali aur Aamil!! (M.Muzakara) (Ok Audio) 0:00:35 Bapa Without End Tail URDU 11-Feb-2016
1196-Short Clip (Madani Muzakra) Zaalim kon (M.Muzakara) (Ok Audio) 0:00:45 Bapa Without End Tail URDU 11-Feb-2016
1197-Short Clip (Madani Muzakra) Dawat e Islami nai ho gai!! (M.Muzakara) (Ok Audio) 0:01:06 Bapa Without End Tail URDU 12-Feb-2016
1198-Short Clip (Madani Muzakra) Der tak Ghusl karna kesa? (Ok Audio) 0:00:55 Bapa Without End Tail URDU 12-Feb-2016
1199-Short Clip (Madani Muzakra) Dost kesa ho? (Ok Audio) 0:01:11 Bapa Without End Tail URDU 12-Feb-2016
1200-Short Clip (Madani Muzakra) Dosti kis se karen?(Ok Audio) 0:00:46 Bapa Without End Tail URDU 12-Feb-2016
1201-Short Clip (Madani Muzakra) Gehri Dosti!! (Ok Audio) 0:01:23 Bapa Without End Tail URDU 12-Feb-2016
1202-Short Clip (Madani Muzakra) Haji Mushtaq Madani Maahol mein kesay aaye? (Ok Audio) 0:01:27 Bapa Without End Tail URDU 12-Feb-2016
1203-Short Clip (Madani Muzakra) Kisi ka Naam Bismillah ho to? (Ok Audio) 0:01:25 Bapa Without End Tail URDU 12-Feb-2016
1204-Short Clip (Madani Muzakra) Musalman ka Jootha!! (Ok Audio) 0:00:54 Bapa Without End Tail URDU 12-Feb-2016
1205-Short Clip (Madani Muzakra) Nabiyya Naam rakhna kesa? (Ok Audio) 0:00:47 Bapa Without End Tail URDU 12-Feb-2016
1206-Short Clip (Madani Muzakra) Namaaz mein Shak ho to kya karain? (Ok Audio) 0:00:41 Bapa Without End Tail URDU 12-Feb-2016
1207-Short Clip (Madani Muzakra) Walidain kay Haath paaon Choomne me Sharm aati hai!! (Ok Audio) 0:01:03 Bapa Without End Tail URDU 12-Feb-2016
1208-Short Clip (Madani Muzakra) Baroz e Qiyaamat har harakat ka Suwal hoga (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:02 Bapa Without End Tail URDU 15-Feb-2016
1209-Short Clip (Madani Muzakra) Kekra khana Halal hai Ya Haram? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:22 Bapa Without End Tail URDU 15-Feb-2016
1210-Short Clip (Madani Muzakra) Kya Aal e Rasool Sadqa lay Sakte hein? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:13 Bapa Without End Tail URDU 15-Feb-2016
1211-Short Clip (Madani Muzakra) Aankhon ki Hifaazat ka Chooran!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:41 Bapa Without End Tail URDU 17-Feb-2016
1212-Short Clip (Madani Muzakra) Aap insaaf se Day dena!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:22 Bapa Without End Tail URDU 17-Feb-2016
1213-Short Clip (Madani Muzakra) Auliya e Kiram Elm e Ghaib Jantay hain (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:53 Bapa Without End Tail URDU 17-Feb-2016
1214-Short Clip (Madani Muzakra) Bazaari Chips!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:51 Bapa Without End Tail URDU 17-Feb-2016
1215-Short Clip (Madani Muzakra) Ghareeb Shaadi kesay karay? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:55 Bapa Without End Tail URDU 17-Feb-2016
1216-Short Clip (Madani Muzakra) Internet kay Nuqsaanaat se kesay Bachain? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:38 Bapa Without End Tail URDU 17-Feb-2016
1217-Short Clip (Madani Muzakra) Istighfar ka Sab se Behtareen Waqt!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:40 Bapa Without End Tail URDU 17-Feb-2016
1218-Short Clip (Madani Muzakra) Jumua ki Sunnat e Baadiya Pehlay parhna kesa? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:34 Bapa Without End Tail URDU 17-Feb-2016
1219-Short Clip (Madani Muzakra) Kash! Main Huzoor ki Dor mein hota!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:43 Bapa Without End Tail URDU 17-Feb-2016
1220-Short Clip (Madani Muzakra) Kia Chhotay Bachcay ka Peeshap Naapak hai? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:40 Bapa Without End Tail URDU 17-Feb-2016
1221-Short Clip (Madani Muzakra) Kia Jinnaat Elm e Ghaib Jantay hain? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:37 Bapa Without End Tail URDU 17-Feb-2016
1222-Short Clip (Madani Muzakra) Masbooq ki Namaz!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:43 Bapa Without End Tail URDU 17-Feb-2016
1223-Short Clip (Madani Muzakra) Masjid mein Mobile ki Tune par Jurmaana lena kesa? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:02 Bapa Without End Tail URDU 17-Feb-2016
1224-Short Clip (Madani Muzakra) Mazaaraat se Mansoob Doriyan Baandhna kesa (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:02:04 Bapa Without End Tail URDU 17-Feb-2016
1225-Short Clip (Madani Muzakra) Mazaaraat se Phool Uthaana kesa? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:02:02 Bapa Without End Tail URDU 17-Feb-2016
1226-Short Clip (Madani Muzakra) Main kya karoon kay Jald Madinay Chala jaoon? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:16 Bapa Without End Tail URDU 17-Feb-2016
1227-Short Clip (Madani Muzakra) Main ne Chips khali!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:54 Bapa Without End Tail URDU 17-Feb-2016
1228-Short Clip (Madani Muzakra) Muqtadi ne Imam ki Gheebat ki to? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:02:04 Bapa Without End Tail URDU 17-Feb-2016
1229-Short Clip (Madani Muzakra) Natiya Kalaam mein Tabdeeli kar saktay hein? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:03 Bapa Without End Tail URDU 17-Feb-2016