Short Clip No.1581

الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ
الصلوۃ والسلام علیک یا نبی اللہ
الصلوۃ والسلام علیک یا نور اللہ
شارٹ کلپ نمبر1581
Short Clip No.1581
سمتِ قبلہ (نماز)
Simt-e-Qiblah(Namaz)
سُوال: کسی جگہ مدنی قافلہ ٹھرا جہاں قبلے کی شناخت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اورا میرِ قافلہ نے کسی سمت تَحرِّی کرکے نماز پڑھنا شروع کردی تو کیا دیگرشرکاءِ قافلہ امیرِقافلہ ہی کی سمت کرکے نماز پڑھ سکتے ہیں؟
Suwal : Kisi Jagah Madani Qafilah tehra jahan qible ki shanakht ko koi zaree’a nahin hai aur Ameer-e-Qafile ne kisi samt taharri karke namaz parhna shuru kardi to kya deegar shuraka-e-qafilah Ameer-e-Qafilah hi ki samt karke namaz parh sakte hein?
00:01