short clips 1303-1404 and 1230,48

1230-Short Clip (Madani Muzakra) Piyaray Aaqa صلی اللہ تعالی علییہ والہ وسلم ka Istighfaar!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:57 Bapa URDU
1248-Short Clip (Madani Muzakra) Mukhtasar Wasiyyat!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:58 Bapa URDU 24-Feb-2016
1303-Short Clip (Madani Muzakra) Gunahon se Kesay Bachen? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:04:02 Bapa URDU 2-Mar-2016
1304-Short Clip (Madani Muzakra) Har Kaam Ulta ho jaata hai!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:50 Bapa URDU 2-Mar-2016
1305-Short Clip (Madani Muzakra) Lunday ke Kapre Pehenna kesa? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:21 Bapa URDU 2-Mar-2016
1306-Short Clip (Madani Muzakra) Namaz ki Tamam Raka'aton mein aik hi Soorat Parhna kesa? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:55 Bapa URDU 2-Mar-2016
1307-Short Clip (Madani Muzakra) Qur'aan ki Qasam!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:44 Bapa URDU 2-Mar-2016
1308-Short Clip (Madani Muzakra) Saabun Rakhne ki Ehtiyaatein!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:50 Bapa URDU 2-Mar-2016
1309-Short Clip (Madani Muzakra) Saabun se Haath dhone ki Ehtiyaten!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:10 Bapa URDU 2-Mar-2016
1310-Short Clip (Madani Muzakra) Sar par Mehendi lagai ho to Namaaz jo jae gi? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:35 Bapa URDU 2-Mar-2016
1311-Short Clip (Madani Muzakra) Shauhur Shak kare to kya kya jae?(Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:34 Bapa URDU 2-Mar-2016
1312-Short Clip (Madani Muzakra) Tasbeeh kese Parhein? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:06 Bapa URDU 2-Mar-2016
1313-Short Clip (Madani Muzakra) Cheeni ka Zaaid Istaimaal!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:06:53 Bapa URDU 2-Mar-2016
1314-Short Clip (Madani Muzakra) Aurat Eddat kese Guzaare? (Madani Muzakra) (Ok Audio) 0:01:03 Bapa URDU 5-Mar-16
1315-Short Clip (Madani Muzakra) Aurat ka Matlab (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:46 Bapa URDU 5-Mar-16
1316-Short Clip (Madani Muzakra) Ghaus e Pak رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ka Deewana!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:25 Bapa URDU 5-Mar-16
1317-Short Clip (Madani Muzakra) Kya Ghaus e Pak رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ se Mahbbat karne waala Namaaz nahin Parhta? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:02:01 Bapa URDU 5-Mar-16
1318-Short Clip (Madani Muzakra) Karobaar Thap ho gaya!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:58 Bapa URDU 5-Mar-16
1319-Short Clip (Madani Muzakra) Khaatoon ka Matlab!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:30 Bapa URDU 5-Mar-16
1320-Short Clip (Madani Muzakra) Kya Aurat Ghaus ho sakti hai? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:59 Bapa URDU 5-Mar-16
1321-Short Clip (Madani Muzakra) Kia khata Mujh se aesi hui hai!! Kehna kesa? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:21 Bapa URDU 5-Mar-16
1322-Short Clip (Madani Muzakra) Mein Sab se Bura hoon!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:01 Bapa URDU 5-Mar-16
1323-Short Clip (Madani Muzakra) Taana Mat do!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:42 Bapa URDU 5-Mar-16
1324-Short Clip (Madani Muzakra) Wali kesay Bante hein? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:22 Bapa URDU 5-Mar-16
1325-Short Clip (Madani Muzakra) Aakhirat ka Rona kis ka Badla hai? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:02:25 Bapa URDU 13-Mar-16
1326-Short Clip (Madani Muzakra) A'amaal ka Muhaasaba!! (Madani Muzakra) (Ok Audio) 0:02:12 Bapa URDU 13-Mar-16
1327-Short Clip (Madani Muzakra) Allah عزوجل Gunah Mita deta hai!! (Madani Muzakra) (Ok Audio) 0:00:30 Bapa URDU 13-Mar-16
1328-Short Clip (Madani Muzakra) Bap Juwa Khelay to Aulad kya kare ?(Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:02:03 Bapa URDU 13-Mar-16
1329-Short Clip (Madani Muzakra) Barish se Sairab Zameen mein kya Ushr lazim hai? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:27 Bapa URDU 13-Mar-16
1330-Short Clip (Madani Muzakra) Hazrat Abu Huraira رضی اللہ تعالیٰ عنہ ka Naam (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:30 Bapa URDU 13-Mar-16
1331-Short Clip (Madani Muzakra) Imam-e-Masjid ko Bator e Tankhuwah Ushr dena kesa? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:30 Bapa URDU 13-Mar-16
1332-Short Clip (Madani Muzakra) Jaah-o-Martaba!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:58 Bapa URDU 13-Mar-16
1333-Short Clip (Madani Muzakra) Khauf e Khuda ke Baa'is Kapkapi!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:39 Bapa URDU 13-Mar-16
1334-Short Clip (Madani Muzakra) Luqma e Haraam par Azaab!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:05 Bapa URDU 13-Mar-16
1335-Short Clip (Madani Muzakra) Mayyit ke Paas Bethna Zaroori hai (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:03:29 Bapa URDU 13-Mar-16
1336-Short Clip (Madani Muzakra) Namaaz mein Aasteen Koniyon se Neechay kar sakte hein? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:51 Bapa URDU 13-Mar-16
1337-Short Clip (Madani Muzakra) Siyaasi logon ko jama kyon kar rahe hein? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:04:18 Bapa URDU 13-Mar-16
1338-Short Clip (Madani Muzakra) Siyaasi Tabqa kya Kirdaar Ada kare? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:02:05 Bapa URDU 13-Mar-16
1339-Short Clip (Madani Muzakra) Ushr kay Ahkaam!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:08:03 Bapa URDU 13-Mar-16
1340-Short Clip (Madani Muzakra) Ushr kon ada Kare ga? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:25 Bapa URDU 13-Mar-16
1341-Short Clip (Madani Muzakra) Dilon ko Bigaarta hai!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:34 Bapa URDU 14-Mar-16
1342-Short Clip (Madani Muzakra) Jo Aaya Apni Muraaden Paa Gaya!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:36 Bapa URDU 14-Mar-16
1343-Short Clip (Madani Muzakra) Maal o Mata' Peeth Peechhe Chhor gae!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:39 Bapa URDU 14-Mar-16
1344-Short Clip (Madani Muzakra) Murday ki Be Basi!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:02:59 Bapa URDU 14-Mar-16
1345-Short Clip (Madani Muzakra) Sabr kya hai? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:02:33 Bapa URDU 14-Mar-16
1346-Short Clip (Madani Muzakra) Ijtima'i Madani Muzakaray Barhaen!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:03:09 Bapa URDU 14-Mar-16
1347-Short Clip (Madani Muzakra) Ijtima'i Islaah karna kesa? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:07:28 Bapa URDU 16-Mar-16
1348-Short Clip (Madani Muzakra) Kya Baadlon se Wuzoo kya jaa sakta hai? (Madani Muzakra) (Ok Audio) 0:04:26 Bapa URDU 29-Mar-16
1349-Short Clip (Madani Muzakra) Mahfil e Naat karnay mein Huqooq ul Ebaad ka khayaal!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:03:08 Bapa URDU 29-Mar-16
1350-Short Clip (Madani Muzakra) Hamaara Suwaal aur Ameer e AhleSunnat ka Jawaab (Music ke baare mein) (Ok Audio) 0:01:18 Bapa URDU 7-Apr-16
1351-Short Clip (Madani Muzakra) 5 Kalimaat 5 Faraiz!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:39 Bapa URDU 9-Apr-16
1352-Short Clip (Madani Muzakra) 5 Sulwaalaat!! (Madani Muzakra) (Ok Audio) 0:00:39 Bapa URDU 9-Apr-16
1353-Short Clip (Madani Muzakra) Aankhon mein Aag ki Silaai!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:19 Bapa URDU 9-Apr-16
1354-Short Clip (Madani Muzakra) Allah عزوجل ki Riza par Raazi!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:19 Bapa URDU 9-Apr-16
1355-Short Clip (Madani Muzakra) Anokha Kaam!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:04:20 Bapa URDU 9-Apr-16
1356-Short Clip (Madani Muzakra) Badan Khaak mein Mil gae!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:11 Bapa URDU 9-Apr-16
1357-Short Clip (Madani Muzakra) Buland Daraja!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:22 Bapa URDU 9-Apr-16
1358-Short Clip (Madani Muzakra) Deen mein Mukhlis!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:56 Bapa URDU 9-Apr-16
1359-Short Clip (Madani Muzakra) Dauraan e Safar kya Parhna Chahie? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:49 Bapa URDU 9-Apr-16
1360-Short Clip (Madani Muzakra) Driving ke Dauraan Mobile ka Istaimaal!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:47 Bapa URDU 9-Apr-16
1361-Short Clip (Madani Muzakra) Elm ki Justujoo!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:31 Bapa URDU 9-Apr-16
1362-Short Clip (Madani Muzakra) Gane Baajo se Kesay Bachein? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:17 Bapa URDU 9-Apr-16
1363-Short Clip (Madani Muzakra) Ghamon ki Hamnasheen!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:05 Bapa URDU 9-Apr-16
1364-Short Clip (Madani Muzakra) Gheebat ka Azaab!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:53 Bapa URDU 9-Apr-16
1365-Short Clip (Madani Muzakra) Husool e Elm!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:27 Bapa URDU 9-Apr-16
1366-Short Clip (Madani Muzakra) Jannat mein Be Hisaab Dakhla!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:17 Bapa URDU 9-Apr-16
1367-Short Clip (Madani Muzakra) Namaz mein Qasr waajib hai (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:02:02 Bapa URDU 9-Apr-16
1368-Short Clip (Madani Muzakra) Qabr e Anwar par Haazir Firishta!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:02:24 Bapa URDU 9-Apr-16
1369-Short Clip (Madani Muzakra) Darzi ke kapre kharaab ho jae to kya kare?(Madani Muzakara) 0:00:28 Bapa URDU 11-Apr-16
1370-Short Clip (Madani Muzakra) Durood e Pak ki Fazeelat!! (Madani Muzakara) 0:00:40 Bapa URDU 11-Apr-16
1371-Short Clip (Madani Muzakra) Ghulam Aazaad karnay ka Sawaab (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:02:13 Bapa URDU 11-Apr-16
1372-Short Clip (Madani Muzakra) Hamaara Suwaal aur Ameer e AhleSunnat ka Jawab (Plastic) (Ok Audio) 0:02:07 Bapa URDU 11-Apr-16
1373-Short Clip (Madani Muzakra) Kaarobaari Masroofiyat ke Doran Namaaz ka Waqt Aaj jae to? (Madani Muzakara) 0:00:57 Bapa URDU 11-Apr-16
1374-Short Clip (Madani Muzakra) Kisi ki Rakhwai hui Cheez ka Hukm (Madani Muzakara) 0:01:25 Bapa URDU 11-Apr-16
1375-Short Clip (Madani Muzakra) Logon mein Apnay Amal ka Charcha!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:00:47 Bapa URDU 11-Apr-16
1376-Short Clip (Madani Muzakra) Madrasa ki Tameer karwanay par kya Niyyat ki jae? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:03:31 Bapa URDU 11-Apr-16
1377-Short Clip (Madani Muzakra) Mangal kay din Kapra Kaatna kesa?(Madani Muzakara) 0:00:42 Bapa URDU 11-Apr-16
1378-Short Clip (Madani Muzakra) Masjid me Larai Jhagra!! (M.Muzakara) 0:01:36 Bapa URDU 11-Apr-16
1379-Short Clip (Madani Muzakra) Namaz har Musalman par Farz hai!! (Madani Muzakara) 0:00:50 Bapa URDU 11-Apr-16
1380-Short Clip (Madani Muzakra) Zaban ka Qufl e Madina!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:02:25 Bapa URDU 11-Apr-16
1381-Short Clip (Madani Muzakra) Kya Sooraj Girhan kay Dunya aur Insan par Manfi Asraat hue hein? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:05:49 Bapa URDU 11-Apr-16
1382-Short Clip (Madani Muzakra) Tangdasti Door!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:36 Bapa URDU 11-Apr-16
1383-Short Clip (Madani Muzakra) Kya har shay Allah عزوجل ka Zikr karti hai?(Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:05:39 Bapa URDU 12-Apr-16
1384-Short Clip (Madani Muzakra) Shehed ki Makkhi kaat lay to kya karen? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:02:13 Bapa URDU 14-Apr-16
1385-Short Clip (Madani Muzakra) Talaba kay lie Madani Phool (Madani Muzakra) (Ok Audio) 0:03:37 Bapa URDU 16-Apr-16
1386-Short Clip (Madani Muzakra) Khawateen ka Mehfil e Naat mein Jana kesa? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:09:27 Bapa URDU 16-Apr-16
1387-Short Clip (Madani Muzakra) Luqma-e-Haraam (Madani Muzakara (Ok Audio) 0:01:36 Bapa URDU 19-Apr-16
1388-Short Clip (Madani Muzakra) Achchay Madani Munne Cartoon nahin dekhte (Madani Muzakra) (Ok Audio) 0:01:48 Bapa URDU 19-Apr-16
1389-Short Clip (Madani Muzakra) Kaleji par Khoon Chhirakna kesa?(Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:02:48 Bapa URDU 19-Apr-16
1390-Short Clip (Madani Muzakra) Mayyit ki ankhon par tabarrukaat (Without End Tail) (Ok Audio) 0:01:53 Bapa URDU 19-Apr-16
1391-Short Clip (Madani Muzakra) Dua-e- Mustafa صلی اللہ علیہ وسلم!! (Madani Muzakara) (Rajab) (Ok Audio) 0:00:30 Bapa URDU 25-Apr-16
1392-Short Clip (Madani Muzakra) Bacha hua Maal!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:02:45 Bapa URDU 29-Apr-16
1393-Short Clip (Madani Muzakra) Bhaari Patthar!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:02:57 Bapa URDU 29-Apr-16
1394-Short Clip (Madani Muzakra) Dam kya hua Paani khane mein Daal sakte hein (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:02:00 Bapa URDU 29-Apr-16
1395-Short Clip (Madani Muzakra) Jannaten Kitni hein aur konsay Aasman par hein? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:57 Bapa URDU 3-May-16
1396-Short Clip (Madani Muzakra) Saqaafat Wali Qabren (Madani Muzakra) (Ok Audio) 0:01:18 Bapa URDU 4-May-16
1397-Short Clip (Madani Muzakra) Jo 1 Zarrah Buraai lae ga woh bhi Dekhe ga!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:02:32 Bapa URDU 8-May-16
1398-Short Clip (Madani Muzakra) Kia Paan ki Peek Paak hai? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:02:32 Bapa URDU 8-May-16
1399-Short Clip (Madani Muzakra) Ghar se Nikaltay waqt Niyyaten!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:33 Bapa URDU 14-May-16
1400-Short Clip (Madani Muzakra) Mehendi ki Boo!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:02:38 Bapa URDU 14-May-16
1401-Short Clip Islami Behnon ke Sajda karnay ka Tareeqa!! (Ok Audio) Ok 0:01:02 Bapa URDU 15-May-16
1402-Short Clip (Madani Muzakra) Phuljari Jala Saktay hein? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:37 Bapa URDU 19-May-16
1403-Short Clip (Madani Muzakra) Shab e Bara'at kesay Guzarein? (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:49 Bapa URDU 19-May-16
1404-Short Clip (Madani Muzakra) Shab e Bara'at ki Khaas Ebaadat!! (Madani Muzakara) (Ok Audio) 0:01:06 Bapa URDU 19-May-16